25.12.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme - 2000 Bilgisayar

25.12.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme

 

CARİ HESAP SİSTEMİ

Cari Hesap Kartı

      - Muhasebe Kodu alanına yeni bir kod yazılıp F5 tuşuyla Alt Hesap Kartına gidildiğinde girilen hesap kodu ekrana gelmiyordu, düzeltildi

 

Fatura Listesi

      - Bölge Kodu alanına göre filtre verildiğinde program dikkate almıyordu, düzeltildi

      - Tarih Kriteri verilerek liste alındığında Alım Faturalarıda listeleniyordu, düzeltildi

 

Mal ve Hizmet Alımları Bildirimi (Form Bs)

      - Listeleme işleminde, Ülke Kodu 52 olan ve VKN bilgisi 2222222222 (on tane iki) olan cari hesap kartlarının Yabancı olarak değerlendirilmesi sağlandı

 

Servis İşlemleri

      Kart Döviz Rakamlarının Güncellenmesi

      - Kart Döviz Rakamlarının Güncellenmesi seçeneği eklendi. Cari Hareket Kart Döviz Rakamlarında oluşabilecek hatalı durumlar için değerlerin doğru şekilde güncellenmesi sağlanır.

 

FATURA SİSTEMİ

e-Alım Faturası Transferi

      - Online Entegrayon kullanılan şirketlerde İskontolu Faturaların entegrasyon işlemi XML bilgiye bağlı olarak bazı durumlarda yapılmıyordu, düzeltildi.

 

Fatura

      - e-Fatura/e-Arşiv 2.3 WebServis Uygulamsı için gerekli düzenlemeler yapılmıştır

 

Perakende Satış Faturası

      - Özel Fonksiyon çalıştırıldığında İskonto satırından sonra boş Mal Satırı oluşuyordu, düzeltildi.

 

Parametreler

      Son Fatura, İrsaliye ve Sipariş Bilgileri

      - Birden Çok Gönderici Birim Etiketi kullanılan şirketlerde Gönderici Birim Etiketi alanına üç hane ve sayısal değer girilebiliyordu, düzeltildi

 

MUHASEBE SİSTEMİ

e-Mutabakat

      Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form Ba)

      - Bilgiye bağlı olarak bazı durumlarda E-Posta adresleri gelmiyordu, düzeltildi

 

Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form Bs)

      - Bilgiye bağlı olarak bazı durumlarda E-Posta adresleri gelmiyordu, düzeltildi

 

PERSONEL SİSTEMİ

Toplam Maaş Bordrosu

      - Geriye dönük alınan listelerde faydalandığı Kanun Numarası değişen personellerin Kanun Noya göre teşvik bilgileri hatalı listeleniyordu, düzeltildi

 

SENET VE ÇEK TAKİP SİSTEMİ

Alacak Çekleri Çıkış Bordrosu

      - Son Verildiği Yer Ünvanı alanının değeri kolon düzeninden ilk yüklemede boş geliyordu, düzeltişdi

 

STOK TAKİP SİSTEMİ

İthalat Masraf Dağıtımı

      - İthalat Numarasından seçim yapıldığında, Stok Kartında maliyet şekli alanı boş olan kartların hareketleri ekrana gelmiyordu, düzeltildi.

 

Stok Takip Kartı

      - Yeni bir stok kartı açtıktan sonra önceki-sonraki kayıt okuma işlemi hatalı çalışıyordu, düzeltildi.