04.01.2021 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

04.01.2021 Link Güneş ERP Düzeltme

 

Bülten No     : G-KKP-940-D0031

Tarih              : 04.01.2021

 

FİNANS

Diğer Cari İşlemleri

      - Satır F10 liste penceresi alanlarında Karşı Hesap Ünvan sahasının seçilebilmesi sağlandı.

 

GENEL TANIMLAR

Filtreler

      - Hareket listelerinde filtreli aramada tespit edilen sorun giderildi.

 

İŞLETMEN 9.40

Yeni Şirket/Dönem Yaratma

      - Şirket yaratma aşamasında tespit edilen sorun giderildi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

İhracat Faturası

      - İhracat Faturasında fatura numarası otomatik verilmesin opsiyonu seçildiğinde tespit edilen sorun giderildi.

 

SERVİS İŞLEMLERİ

Devir İşlemleri

      - Borç kapama işlemleri devir yönteminde tespit edilen sorun giderildi.

 

STOK YÖNETİMİ

Fişler

      - Excelden aktarımda tespit edilen sorun giderildi.

 

TANIMLAR

Kartlar ve İşlemler Arası Kod Transferi

      - Stok işlemleri tablosu seçilebilir alanlara Not1, Not2...Not7 sahaları eklendi.

 

TELESKOP 9.40

Raporlar

      - Perakende Satış Fişlerinin yazdırılmasında tespit edilen sorun giderildi.