08.01.2021 Techno IK Bülten - 2000 Bilgisayar

08.01.2021 Techno IK Bülten

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Genel Parametreler

      - Personel ulaşım giderleri için yapılan ödemenin, günlük gelir vergisi muafiyeti tutarı için "Yol Yardımı GV Muafiyeti" alanı eklenmiştir. Daha önce yapılmış olan tanımlamaları bozmaması için "YOL21" kodlu ödenek tipi için gelir vergisi muafiyet tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır.

      - Ocak 2021 döneminden itibaren geçerli olacak tahakkuk genel parametre bilgileri sisteme yüklenmiştir.

 

Organizasyon Yönetimi

      Organizasyon Şeması

      - "Personel Arama" penceresinde yapılan arama sonucu gelen personellerin, "aktif" şirket ve işyeri bilgisi kartlardan gelmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır.

      - Personel grup filtresi ağacına daha önce eklenmiş olan "Hepsi" seçeneği kaldırılarak, yerine seçim yapmak için "Ctrl+Shift+A", seçimi kaldırmak için de "Ctrl+Shift+Z" tuş kombinasyonları eklenmiştir.

 

Program Yönetimi

      İçerik Bilgileri

      - İşletim sisteminin bölgesel ayarlar ekranında bir güncelleme yapmadan, sadece Techno IK uygulamasının arayüzünü İngilizce çalışır hale getirebilmek için ana menüde "Görünüm" sekmesi altına "İngilizce Arayüz" seçeneği eklenmiştir.

 

Raporlama Yönetimi

      Bordro Hesap Pusulası,Bordro Hesap Pusulası (Net Tutarlı)

      - Techno IK arayüzünün İngilizce olarak seçilmesi durumunda, hesap pusulasının da tanımlar dahil İngilizce olarak basılabilmesi için eksikler tamamlanmıştır.

 

İngilizce hesap pusulası basmak isteyen kullanıcılar;

 

- "Birim Bilgileri"ve "Pozisyon Bilgileri" kartında bulunan "Birim Adı 2" ve "Pozisyon Adı 2" alanlarını İngilizce karsiliklar olacak şekilde doldurulmalıdır.

- "İK Sistem Parametreleri" ekranında yer alan "Fazla Mesai (x) Açıklama 2" alanları İngilizce olarak doldurulmalıdır.

-Hesap pusulası parametrelerinde yer alan "Kullanıcı Açıklama" parametresinin İngilizce karşılığı "Kullanıcı Açıklama 2" alanına girilmelidir.

- "İzin Tipleri" ekranında,kazanç ve izin tiplerinin İngilizce karşılıkları, "İzin Tipi Adı 2" alanına girilmelidir.

 

Kullanıcı tarafından yapılan tanımlamalar tamamlandıktan sonra , sabit olan başlıklar İngilizce kaynak dosyasından standart olarak hesap pusulasında görüntülenecektir.