15.01.2021 Techno IK Bülten - 2000 Bilgisayar

15.01.2021 Techno IK Bülten

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Raporlama Yönetimi

      Bordro Hesap Pusulası

      - "Ödenek Saat Bilgisi Gösterilsin" parametresi eklenmiştir.

 

Personel Detay Analizleri

      - "Personel AGİ Detayı Çocuk" listesi veri kaynağına "Kayıt Bitiş Tarihi" alanı eklenmiştir.

 

İŞLETMEN 3.10

Kullanıcı ve Gruplar

      Kullanıcı Grup Tanımları

      - "Bordro İşlemleri"operasyonel haklarına "Diğer Parametreler Sekmesine Erişim" hakkı eklenmiştir.