15.01.2021 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

15.01.2021 Link Güneş ERP Düzeltme

 

E-ALIM FATURASI TRANSFERİ

e-Alım Faturası Onay Penceresi

      - Fatura görüntülemede tespit edilen sorun giderildi.

 

ENFLASYON DÜZELTMELERİ

Enflasyon Düzeltmelerine Esas Alınacak Endeksler

      - 2021 Mali Yıl TEFE oranları güncellendi.

 

FİNANS

Kur Farkı İşlemleri

      - Virman kayıtlarına bağlı oluşan döviz bakiyesi hesaplama sorunu giderildi.

 

Verilen Çekler

      - Ödeme işleminde Döviz Cinsi değişikliği algılanmıyordu, sorun giderildi.

 

İŞLETMEN 9.40

Şirketler

      - e-İrsaliye IIS Sunucusu tanımında tespit edilen sorun giderildi.

 

MUHASEBE

Entegrasyon

      - Satış Pazarlama ve Stok İşlemleri entegrasyon tanımlarında yer alan İşlem Tipleri opsiyonlarına Alım Fiyat Farkı Faturası, Satışlar İçin Alım Fiyat Farkı Faturası, Alımlar İçin Kesilen Fiyat Farkı Faturası ve Satışlar İçin Kesilen Fiyat Farkı Faturası seçenekleri eklenerek evrak bazında entegrasyon tanımı yapılabilmesi imkanı sağlandı.

 

SABİT KIYMET YÖNETİMİ

Genel Çalışma Tanımları

      - 2021 Mali Yıl için Binek otomobillerin amortisman suretiyle gider yazılabilecek azami tutarı ve doğrudan gider yazılabilecek azami tutar değerleri güncellendi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Kartlar ve İşlemler Arası Kod Transferi

      - Tanım ekranı genişletildi.

 

Satış Faturası

      - Vergi tipleri seçiminde tespit edilen sorun giderildi.

 

Verilen Konsinye

      - Evrak numarası değiştirilip yeni evrak olarak kaydedildiğinde tespit edilen sorun giderildi.

 

SATIŞ-SATINALMA ANALİZ MODÜLÜ

Satış Fatura Listesi

      - Fatura listesinin "Fiili İhracat Tarihine" göre alınabilmesi sağlandı.

 

SQL SERVER YARDIMCISI 9.40

Veritabanı İşlemleri

      - SOLAR veritabanı yedekten geri dönme aşamasında tespit edilen sorun giderildi.

 

STOK ANALİZ MODÜLÜ

Stok Ekstresi

      - İrsaliye Tarihine göre liste alındığında tespit edilen sorun giderildi.