30.03.2018 Bülten No : H-IK-300-G0012 - 2000 Bilgisayar

30.03.2018 Bülten No : H-IK-300-G0012

 

Bülten No     : H-IK-300-G0012

Tarih              : 30.03.2018

 

İK 3.0 WEB SELF SERVİS

Login Ekranı

      Login

      - Kapça özelliğine alternatif olarak "Güvenlik Kodu" ile giriş seçeneği eklenmiştir. Aktif durumda iken personel şifreyi yazdığında güvenlik kodu ekranı gelir, güvenlik kodunu giriş yaparak web ik self servis ekranına bağlanır.

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.00

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Hesaplama

      - Çocuk yardımı muafiyeti hesaplamalarında kullanılan "Çocuk Sayısı" tespiti parametrik hale getirilmiştir. İşyeri ve birim parametreleri "Diğer parametreler" sekmesine "Çocuk Sayısı Tespiti" alanı eklenmiştir. Yapılan seçime göre, "Aile Bilgileri" yada "Aile Durum Bildirimi" kayıtlarından çocuk sayısı tespiti yapılıp, çocuk yardımı çarpanı olarak kullanılacaktır.

      - Özel sigorta için verilen ödenek tipinin kıstel olması durumunda, ay içinde çalışan gün tutarı kadar yapılan hesaplama, ilgili kesinti tutarına da otomatik olarak yansıtılacaktır.

      - Kesinti kodu "NFK" içeren kesinti tiplerinde hesaplanan kesinti tutarının, icra kesintisi hesaplamaya baz alınan değerden düşülmesi sağlanmıştır

 

Bordro Hesaplama (Fark)

      - "Fark Dönemindeki Ücret Kullanılsın" şeklinde bir parametre eklenmiştir. İşaretlendiği taktirde, fark bordrosu için baz alınan ücret, hesaplama yapılan ay için yeni girilmiş ücret olacaktır.

 

Bordro Servis İşlemleri

      - Bordro hesaplama ekranında yer alan "Bordro Kaydı Düzenleme" işlemi, yeni yapılan "Bordro Servis İşlemleri" ekranına taşınmıştır.

      - Kullanıcının tercihine bağlı olarak, Son X yılda herhangi bir bordroda kullanılmamış olan ödeneğin tespit edilerek, ilk haline geri döndürülmesi için 2 numaralı servis eklenmiştir. Güncelleme durumunda "Ödenek Adı", daha önce kullanılmış olduğu ödenek kaydı açıklamalarına atılarak geriye dönük incelemeler için kolaylık sağlanmıştır.

      - Kullanıcının tercihine bağlı olarak, Son X yılda herhangi bir bordroda kullanılmamış olan kesinti tipinin tespit edilerek, ilk haline geri döndürülmesi için 3 numaralı servis eklenmiştir. Güncelleme durumunda "Kesinti Adı", daha önce kullanılmış olduğu kesinti kaydı açıklamalarına atılarak geriye dönük incelemeler için kolaylık sağlanmıştır.

 

Genel Parametreler

      - Girilmiş olan parametre tanımlarının, kaynak veritabanı dışındaki tüm veritabanlarına kopyalanması sağlanmıştır.

 

Personel İcra Bilgileri

      - Personel İcra Bilgileri ekranında "İcra Kesintisi Oluştur" dialoğuna "Aylık Tutar" alanı girilmiştir. Bu alana değer girildiği taktirde oluşturulan kesinti kaydı "Normal Tutarlı" kesinti olacak, taksit sayısı otomatik belirlenip, ödeme planı oluşturulacaktır. Personelin dönem içinde hem tutarlı, hem de oransal icra kesintileri olması durumunda öncelik sırası tutarlı kesinti de ise "Oransal Kesintiler" hesaplanmayacaktır. Birden fazla tutarlı icra kesintisi aynı anda hesaplanabilecektir.

 

Puantaj Girişi ve Oluşturma

      - Şubat ayı içerisinde aynı işverene ait farklı bir işyerine nakil olan personellerin işyeri bilgileri hareketlerinde "Nakil İle Gidilen İşyeri SGK No" alanı dolu ise, SGK gününe aydaki gün sayısına göre otomatik olarak 2 veya 1 gün ekleme yapılacaktır.

 

Elektronik Veri Yönetimi

      Aylık Masraf Entegrasyon Fişi

      - Personel Aylık Masraf Bilgileri kayıt yapısı değiştirilmiştir."Personel Şirket Bilgileri" kartı "Özel kod Bilgileri" sekmesine "Aylık Masraflar muhasebe hesap kodu" alanı eklenmiştir.Bu alandan gelen değer, masraf fişi başlık bilgisinde yer alan "Masraf Hesap Kodu" alanına karşılık gelmektedir. Program Yönetimi Kod Parametre Tanımları ekranında "Personel Yönetimi" altına "Personel Masraf Tipleri" ve "KDV Oranları" tipleri eklenmiştir. "Personel Masraf Tipleri" "Özel Bilgi" alanına girilen kod "Gider Hesap Kodu" alanına karşılık gelmektedir. "KDV Oranları" tiplerinde yer alan "Sayısal Değer" alanı, kdv oranı değerine karşılık gelmektedir. Elektronik veri yönetimi altına eklenen "Aylık Masraf Entegrasyon Fişi" ekranından xml dosyası oluşturulabilir.

 

Banka Disketi Oluşturma (IBAN)

      - Akbank - Excel tipi liste formatı güncellenmiştir.

 

e-Reçete Yönetimi

      e-Reçete Girişi

      - İşyeri hekimlerinin çalışan personele online olarak "SGK Medula Eczane Sistemi"nde reçete girebilmelerine imkan sağlayan "e-Reçete Yönetimi modülü" , güncel sürüm içine eklenmiştir.

 

Detaylı bilgi web sitemizde Oto Link başlığı altında;

 

Ürün İndirme / Techno bölümü altında yer alan

Değişikliklere İlişkin Önemli Dökümanlar / 2018_E_Recete_Uygulamasi bölümünde yer almaktadır.

 

Bu bölümde yer alan dökümanlar aşağıda listelenmiştir.

 

- TECHNOIK30-ERecete.pdf

- SaglikTesisiReceteVeRaporWebServisleri.pdf

 

İzin Yönetimi

      Onay Bekleyen İzin Talepleri

      - Listeye filtre özelliği eklenmiştir.

 

Organizasyon Yönetimi

      İşyeri Bilgileri

      - İşyerine ait birimleri, birimlerin kapasitelerini ve aktif çalışan personel sayılarını görüntüleyebilmek için "Aktif Birimler" sekmesi eklenmiştir.

 

Organizasyon Şeması

      - Arama penceresindeki "Personel Filtreleme" seçeneğine "BES Güncel Durum" alanı eklenmiştir.

 

Pozisyon Bilgileri

      - Bulunduğu İşyeri ve birim parametreleri dışında farklı cumartesi mesai düzenine sahip olan pozisyonlar için karta "Cumartesi Hafta Tatili" parametresi eklenmiştir. Öndeğer olarak "İşyeri/Birim Parametresi Kullanılsın" seçilidir. "Evet" yada "Hayır" seçilmesi durumunda, Tahakkuk İşyeri/Birim parametrelerinden gelen değere bakılmaksızın, izin günü hesabı ve puantaj hesabı pozisyon kartına göre yapılacaktır.

      - "Meslek Kodu (SGK)" alanı eklenmiştir. Pozisyon kartı için öndeğer olarak girilmiş olan meslek kodu, Personel kartı meslek kodu alanındaki "?" basılarak, personel şirket bilgileri kartına getirilebilir.

 

Pozisyon Şeması

      - Bağlı pozisyonlara her seviye için farklı renk uygulaması yapılmıştır.

 

Personel Sağlık Yönetimi

      İş Kazası Bilgileri

      - İş kazası bilgilerinin takibi amacıyla, "İş Kazası Bilgileri" kartı oluşturulmuştur.

 

Personel Yönetimi

      Personel Servis İşlemleri

      - Süresi uzatılan kanunlardan yararlanan personellerin, kanun bitiş tarihlerini toplu şekilde uzatabilmek için 25 numaralı servis işlemi eklenmiştir.

 

Personel Şirket Bilgileri

      - Personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ve personel şirket bilgileri kartına engellilik başlangıç - bitiş tarihi alanları eklenmiştir. Alanların boş olası durumunda tüm bordrolarda, tarih aralığı verilmesi durumunda, ilgili dönemler için hesaplanan bordrolarda engelli indirimi hesaplaması yapılacaktır.

      - Aldığı Eğitimler sayfasında, liste öndeğer olarak, onaylanmış eğitimleri getirecek şekilde düzenlenmiştir.

      - Personellerin pozisyonuna göre farklı sözleşme dökümanı basılabilmesi sağlanmıştır.

      - "Bağlı Olduğu Amir" alanı eklenmiştir.

      - Yeni eklenen 37 ve 39 numaraları işten ayrılma neden kodları sisteme eklenmiştir. Mevcut veritabanlarına eklenebilmesi için HrUpdateStation.exe çalıştırılmalıdır.

 

Raporlama Yönetimi

      Aday Detay Raporu

      - Mülakat bilgileri analizi eklenmiştir.

 

Bordro Hesap Pusulası

      - Ücret döviz tipi Türk Lirası dışında olan personellerin bordro hesap pusulalarında hesaplama için baz alınan kur bilgisi gösterilmeye başlanmıştır.

 

Bordro Hesap Pusulası - 3 (A4 İki Kayıt)

      - A5 ebatlarında basılan "Bordro Hesap Pusulası - 2" dizaynı A4 sayfaya iki farklı personele ait bordro basılacak şekilde düzenlenmiştir.

 

Bordro Zarfı

      - Text çıktı için dizayn edilmiş bordro zarfının, pdf dosyaya transferi sağlanmıştır.

 

İzin Yükü

      - Rapor Yönetimi modülü altına, "İzin Raporları" altına "İzin Yükü" raporu eklenmiştir. Verilen tarih baz alınarak, seçilen tüm personeller için izin hakediş kayıtları geçici bir tabloda oluşturulup, kullanılan izinler de düşülerek, bakiye izin günü tespit edilir. Kalan izin günü raporuna benzer bir şekilde, son brüt kazanç üzerinden , günlük brüt ücret tutarı izin günü ile çarpılarak, personelin ilgili tarihteki izin yükü karşılığı tespit edilmiş olur.

 

Kalan İzin Günü

      - İK sistem parametrelerinde "İzin Hakedişe Esas Tarih" olarak seçilen alan, "Kadrolu Oluş Tarihi" olarak listelenmeye başlanmıştır.

 

Kalan İzin Günü (Ücretsiz)

      - İK sistem parametrelerinde "İzin Hakedişe Esas Tarih" olarak seçilen alan, "Kadrolu Oluş Tarihi" olarak listelenmeye başlanmıştır.

 

Personel Detay Analizleri

      - "Personel Detay Analizleri" altına "Personel İcra Analizi" eklenmiştir.

 

Personel Eğitim Katılım Listesi

      - İlgili rapor sisteme eklenmiştir.

 

Veri Dosyası Oluşturma

      Muhtasar - Aylık Bildirge XML Dosyası

      - Elektronik veri yönetimi altına "Muhtasar Aylık Bildirge XML dosyası" sayfası eklenmiştir. Öncelikle, şirket ve işyeri bilgileri kartlarında yer alan , muhtasarı ilgilendiren alanların doğru olarak doldurulduğundan emin olunmalıdır. Sadece şirket seçimi yapılarak ilgili dönem için muhtasar oluşturulabilir. Ancak bu şirket altındaki işyerlerinin, ayrı İşyeri şube numaraları yada vergi dairesi kodları var ise, otomatik olarak birden fazla xml dosya oluşturulacaktır. Mevcut e-bildirge ekranımız bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Kontrol amaçlı kullanılabilir. Muhtasar için oluşturulan xml dosyaları, sadece sgk bildirge kısmını içerebilir, gelir vergisiz olabilir, yada 3 aylık alınıyor ise sadece 3. ay sgk bilgilerini, 3 aylık toplam gelir vergisi tutarları ile içerebilir.

 

Zorunlu BES İşlemleri Yönetimi

      BES Tahsilat Dosyası Oluşturma

      - Garanti Emeklilik için şablona uygun excel dosyası oluşturulmuştur.

 

Emeklilik Şirketlerinden Gelen Dosyalar

      - BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinden gelen cayma listesinin sisteme aktarımı sağlanmıştır.

      - Halk Emeklilik şirketinden gelen cayma listesinin sisteme aktarımı sağlanmıştır.

      - Kayıt sayısı alanı eklenmiştir.