23.03.2018 Bülten No : Y-720-G0010 - 2000 Bilgisayar

23.03.2018 Bülten No : Y-720-G0010

 

Bülten No     : Y-720-G0010

Tarih              : 23.03.2018

GENEL

      - Anamenü Başlık Renginde yapılan değişikliğin program seçeneklerindede dikkate alınması sağlandı.

MUHASEBE SİSTEMİ

Mal ve Hizmet Satışları Formu (Form Bs)

      - Hesap Dönemi Kontrolü eklendi.Liste alınacak tarih hesap dönemi dışındaysa uyarı verilir ve işlem durdurulur

Öndeğerler

      Muhasebe Fişi Öndeğerleri

      - Fiş Girişinde Açıklama Alanı Sorulsun = Evet/Hayır parametresi eklendi.Muhasebe Fişinde yeni fişe girerken Açıklama alanı için öndeğer soruluyordu.Bu parametreye Hayır seçilerek öndeğerin sorulmaması sağlanır.

PERSONEL SİSTEMİ

Maaş Hesap Parametreleri

      Genel Parametre ve Tanımlar

      - 2.Sayfaya Toplam kazanç taban ücretin altındaysa teşvik = Sgk matrahına ait işveren hissesinden hesaplansın / Toplam kazanca ait işveren hissesinden hesaplansın parametresi eklendi.