E-İhracat Faturası Değişiklik Bildirimi - 2000 Bilgisayar

E-İhracat Faturası Değişiklik Bildirimi

 

 

02.04.2018 tarihinde Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile e-İhracat faturasına Navlun ve Sigorta değerlerinin yazılması ile ilgili değişiklik yapılmıştır.Buna bağlı olarak Yeni Nesil 7.20 sürümü e-İhracat Faturasında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Mevcut uygulamada Mal Kalemlerinde Navlun ve Sigorta bedellerinin fiyata dahil girilmesi durumunda, dip satırlarda Q-ND (Dahil Navlun Bedeli) ve Q-SD (Dahil Sigorta Bedeli) satırları girilebiliyordu.Bu bedeller sadece dip satırlarda tutulmakta ve kalemlere dağıtılmamaktaydı.Buna göre;

·         Stok Mal Kalemlerine Navlun Dahil TL, Navlun Dahil Döviz, Sigorta Dahil TL ve Sigorta Dahil Döviz alanları eklendi.

·         Kalemlerde Navlun ve Sigorta Dahil fiyat giren kullanıcıların, Dip Satırlarda girdikleri Q-ND (Dahil Navlun Bedeli) ve Q-SD (Dahil Sigorta Bedeli) değerlerinin bu alanlara dağıtılması ve stok hareket tablosuna kaydedilmesi sağlandı.

·         İstenirse Navlun ve Sigorta Kalemde Var seçilip, Dahil girilen fiyatların yanında Dahil Navlun ve Dahil Sigorta Tutarları kalemde girilebilir.Fatura kapatıldığında Q-ND (Dahil Navlun Bedeli) ve Q-SD (Dahil Sigorta Bedeli) satırları otomatik oluşacaktır.