Link Bilgisayar Güneş Programı - Link Muhasebe Programı

Lİnk Bİlgİsayar GüneŞ Sİstemİ

Link Bilgisayar Logo

Link Bilgisayar Güneş Programı, orta ve büyük boy kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür.Link Güneş Programı


Link Bilgisayar Güneş Programı


Maliyetler nasıl daha iyi kontrol edilir ve düşürülebilir
Daha az veya sıfır stokla nasıl çalışılabilir
Masraf merkezlerine göre maliyetler nasıl ayrıştırabilir
Pazar dinamiklerine göre eldeki kaynaklar nasıl daha verimli kullanılabilir
Kurum içi süreçler nasıl daha kaliteli ve hızlı hale getirilebilir, denetlenebilir
Geçmiş dönem bilgileri nasıl daha sağlıklı değerlendirilir
İçinde bulunulan şartlar ve geçmiş deneyimlere dayanarak ileriye yönelik planlama nasıl daha iyi yapılabilir
Küresel veya yerel ağır rekabet şartlarında satışlar nasıl arttırılabilir.
Karlılığın veya Pazar payının büyütülebilmesi için en iyi bilgi yönetimi nasıl yapılabilir.
Darboğazlara ve atıl kalmaya yol açmayan bir nakit yönetimi nasıl yapılabilir
Sabit veya yürüyen dönemli bütçe kontrolü nasıl yapılabilir sorularına cevap vermek üzere tasarlanmıştır.
Teknolojinin sunduğu olanaklar nerede ise onsekiz ayda bir, iki katı kapasiteye sahip olmamızı sağlamaktadır. Buna karşılık ödenen bedel ise düşme eğilimindendir. Bu bakış açısı ile Güneş Sisteminin öngörüleri şu şekildedir.
Gelişen internet teknolojisi ile mesafelerin önemi kalmamış, uzak coğrafyalardaki şubeler, bürolar, müşteriler ve tedarikçiler aynı veritabanını paylaşabilir hale gelmiştir.
Güneş Sisteminin web özellikleri ile kurum içi, işten işe (B2B) ve işten tüketiciye (B2C) uygulamalar hayatın bir parçasıdır.
Kurum personeli kurumun tüm işlemlerini uzaktan takip edebilir ve yönetebilir
Müşteriler ve bayiler kurumun kendilerine açık bilgilerini izleyebilir, siparişlerini, stok seviyelerini, fiyatları ve teslim sürelerini görebilirler
Tedarikçiler ise sundukları malların stok seviyelerini, stok devir hızlarını izleyebilirler.
Tüm bunlar herhangi bir eğitime veya özel ihtisasa gerek göstermeyen basit kullanıcı arayüzleri gerektirmektedir. Bu eğilim Güneş Sisteminin tasarımı sırasında ele alınan en öncelikli konulardandır.
Müşteri-Kurum-Tedarikçi zinciri, yaşayan bir organizma olarak ele alındığında, Güneş Sistemi bilgiyi oluştuğu noktada, kaynağından toplamayı hedef almaktadır.