Link Çözüm Ortaklığı - Link Bilgisayar Destek

LİNK ÇÖZÜM ORTAĞI


Link Bilgisayar

Doğru çözüm, esnek yapı, eksiksiz raporlama ve hızlı erişim...
Güneş ERP ile stok takibiniz, riskleriniz ve analizleriniz artık çok daha hızlı ve hatasız elinizin altında.
Güneş SistemiLink Güneş Sistemi, orta ve büyük boy kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür. Hızla küreselleşen dünyada en önemli yönetim sorunları olan;
Maliyetler nasıl daha iyi kontrol edilir ve düşürülebilir
Daha az veya sıfır stokla nasıl çalışılabilir
Masraf merkezlerine göre maliyetler nasıl ayrıştırabilir
Pazar dinamiklerine göre eldeki kaynaklar nasıl daha verimli kullanılabilir
Kurum içi süreçler nasıl daha kaliteli ve hızlı hale getirilebilir, denetlenebilir
Geçmiş dönem bilgileri nasıl daha sağlıklı değerlendirilir
İçinde bulunulan şartlar ve geçmiş deneyimlere dayanarak ileriye yönelik planlama nasıl daha iyi yapılabilir
Küresel veya yerel ağır rekabet şartlarında satışlar nasıl arttırılabilir.
Karlılığın veya Pazar payının büyütülebilmesi için en iyi bilgi yönetimi nasıl yapılabilir.
Darboğazlara ve atıl kalmaya yol açmayan bir nakit yönetimi nasıl yapılabilir
Sabit veya yürüyen dönemli bütçe kontrolü nasıl yapılabilir sorularına cevap vermek üzere tasarlanmıştır.
Teknolojinin sunduğu olanaklar nerede ise onsekiz ayda bir, iki katı kapasiteye sahip olmamızı sağlamaktadır. Buna karşılık ödenen bedel ise düşme eğilimindendir. Bu bakış açısı ile Güneş Sisteminin öngörüleri şu şekildedir.
Gelişen internet teknolojisi ile mesafelerin önemi kalmamış, uzak coğrafyalardaki şubeler, bürolar, müşteriler ve tedarikçiler aynı veritabanını paylaşabilir hale gelmiştir.
Güneş Sisteminin web özellikleri ile kurum içi, işten işe (B2B) ve işten tüketiciye (B2C) uygulamalar hayatın bir parçasıdır.
Kurum personeli kurumun tüm işlemlerini uzaktan takip edebilir ve yönetebilir
Müşteriler ve bayiler kurumun kendilerine açık bilgilerini izleyebilir, siparişlerini, stok seviyelerini, fiyatları ve teslim sürelerini görebilirler
Tedarikçiler ise sundukları malların stok seviyelerini, stok devir hızlarını izleyebilirler.
Tüm bunlar herhangi bir eğitime veya özel ihtisasa gerek göstermeyen basit kullanıcı arayüzleri gerektirmektedir. Bu eğilim Güneş Sisteminin tasarımı sırasında ele alınan en öncelikli konulardandır.
Müşteri-Kurum-Tedarikçi zinciri, yaşayan bir organizma olarak ele alındığında, Güneş Sistemi bilgiyi oluştuğu noktada, kaynağından toplamayı hedef almaktadır.
Yeni NesilYeni Nesil, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin saha içi uygulamaları göz önünde bulundurularak, mevzuata uygun, esnek, güvenli, basit arayüzü ile kullanıcıların hizmetine sunulmuş bir yazılımdır. Link Yeni Nesil ile işletmeler; Muhasebe, Stok, Cari Hesap, Fatura, Senet Çek, Personel, Sabit Kıymetler ve diğer süreçlerini tek bir kaynaktan güvenilir, kapsamlı bir şekilde takip edebilir ve yönetebilir. İşletmelerin iş süreçlerini minimuma indirecek, kullanımı kolay, kapsamlı ve hızlı olan Yeni Nesil Yönetim Sistemi, kullanıcılara zamandan ve emekten tasarruf yapabilmelerini sağlamaktadır.
Windows ortamında geliştirilen, kullanıcı dostu arayüzü, tam Windows uyumluluğu, geliştirilmiş güvenlik özelliği, sistemde hazırlanan her türlü raporun direkt excele aktarımı, hesap özeti, borç alacak listesi gibi listelerin e-mail yoluyla gönderilebilmesi, gelişmiş rapor üreticisi gibi bir çok gelişmiş özelliğe sahip Yeni Ne
Techno IKİşletmelerin önemli kaynaklarından biri olan çalışanlara ait hertürlü operasyonel süreci, teknolojik altyapıyı kullanarak standardize etmiş çözüm ortağınızdır.
Personel özlük bilgileri ve bordro işlemleri için yapılan resmi ve işletmeye ait ihtiyaçlarını karşılar, bunun yanında İnsan Kaynakları Yönetimi için opsiyonel olarak kullanılanılan fonksiyonel özelliklere sahiptir. İşletmelere göre özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir yapıdadır. Bu sayede işletmeye ait tanımlar yapılmakta ve ihtiyaca özgü çözümlerle kullanılabilmektedir.
TECHNO İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması ile rutinleşmiş birçok iş, esneklikten ve işlevsellikten ödün verilmeden otomatikleştirilip; şirketin, zaman, işgücü ve para kaybını en aza indirirerek, kazanılan katmadeğerin daha önemli işlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.
Techno IK
Personel Yönetimi
Bodro ve Tahakkuk Yönetimi
Organizasyon Yönetimi
Ücret Yönetimi
Aday Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Tahsisli Eşya Yönetim
Kariyer Yönetimi
Harcirah Yönetimi
Performans Takip Yönetimi
Raporlama Yönetimi
Elektronik Veri Yönetimi
Program Yönetimi modüllerinden oluşmaktadır.