Link E-Arşiv Programı

LİNK E-ARŞİV PROGRAMI

• e-Arşiv uygulamasıyla tüm faturalarınızın düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik ortamda korunmasını ve ibraz edilmesini sağlayarak işletmenizin operasyonel yüklerini en aza indirmenize yardımcı oluyor.
• Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kağıt ortamında enaz iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kağıt ortamında aynı kanunun muhafaza veibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.
• e-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yeralan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza veibraz edilmesine imkan tanıyan uygulamadır.

• İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5.000.000 TL ve üzerinden olan mükellefler 01.01.2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.


• Vergi Mükellefi olan ve olmayanlara düzenlenen faturalar.(B2B, B2C)
• Hemelektronik hem de kağıt fatura çıktısı alınarak alıcısına iletilebilir.
• Format zorunluluğu yoktur. İstenilirse UBL-TR formatı kullanılabilir.
• Belgelermali mühür kullanılarak onaylanılır ve saklanır.
• Özel entegratör veya kendi bilgi işlem sistemi kullanılır.
• e-Fatura mükelleflerine düzenlenenler haricindeki herkese e-Arşiv Fatura düzenlenir.
• Kullanımı ciro hacmi yüksek, internet üzerinden mal hizmet satışı yapan mükellefler için zorunlu olup, diğerleri için isteğe bağlıdır.
•e-Arşiv Faturanın 2. nüshası elektronik olarak saklanmak zorundadır.
• 433 Sıra No'lu VUK Tebliği ile zorunluluk getirilmiştir.
• İlk zorunluluk tarihi 01.07.2019'dır.


Link'in e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen işletmeler, milyonlarca müşterisine tüm faturalarını elektronik ortamda gönderebilecekleri gibi kağıt olarak da teslim edebilirler. e-Arşiv Fatura uygulaması sayesinde tüm faturalarınızı elektronik ortamda oluşturarak yasal süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirsiniz.
• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-Arşiv Fatura standartlarına uygundur.
• Değişen yasal mevzuatlara istinaden sürekli güncellenir.
• Linke-Arşiv Fatura üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaların alıcılarına isteğe bağlı olarak tek tek ya da toplu olarak e-Posta ile gönderimi yapılabilir.
• Basit arayüzü ile kullanım kolaylığı sağlar.
• İç denetim ve yönetim kalitesini artırır.
• Fatura,birden fazla seri ile düzenlenebilir.
• Her ay sınırsız sayıda e-Arşiv Fatura kesilebilir.

 213 93 64